โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา [1082105001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 15/10/2564
[3734/40667]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]